ติดต่อสมาคม

สำนักงานของสมาคมตั้งอยู่ ณ สำนักงานอธิการบดีชั้น 3 ห้องสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยฟาฏอนี
เลขที่ 135/8 หมู่ที่ 3 บ้านโสร่ง ตำบลเขาตูม อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานีรหัสไปรษณีย์ 94160

ftu.alumni.association@gmail.com